Zarys programu działania Okręgu Karkonosko-Izerskiego partii Razem

Poniższy zarys działań stanowi ogólne wytyczne aktywności Partii Razem w Okręgu Karkonosko Izerskim, przyjęty przez walne zgromadzenie członków okręgu podczas zebrania założycielskiego (17 grudnia 2015). Podczas kolejnych zebrań, poszczególne punkty będą przybierały formę konkretnych działań o których będziemy informować poprzez media, stronę www i media społecznościowe.
Zachęcamy mieszkańców powiatów jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego do zgłaszania nam spraw, którymi możemy się zająć i do włączania się w działania Partii Razem.

Kolejność punktów jest przypadkowa (według kolejności zgłaszania na zebraniu) i nie oznacza wagi danego działania. O priorytetach i bieżącej aktywności będzie decydować Zarząd Okręgu w porozumieniu z członkami i sympatykami Razem.

 1. Organizacja „klubów Razem” czyli osób kontaktowych i miejsc, w których można nas poznać, dowiedzieć się co robi Okręg i Partia, jak się do nas zapisać, co to daje, jak działać itd. Zadania dla koordynatora: Opracowanie koncepcji „klubów”, przekazanie know-how osobom kontaktowym w danym mieście/ gminie, prowadzenie mapy okręgu z zaznaczonymi klubami, przygotowanie i publikacja grafiku dyżurów.
 2. Zrównoważony rozwój, dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego, ładu przestrzennego, poprzez różnorodne działania – od pomysłów na prawo lokalne, organizację seminariów naukowych i dyskusji po interwencje i akcje bezpośrednie.
 3. Godna praca – działania na rzecz poprawy jakości pracy, walka z „umowami śmieciowymi” i szarą strefą, wspieranie i współpraca ze Związkami Zawodowymi, szkolenia (np. prawo pracy), działania agitacyjne, pomoc w organizacji pracowników, lobbing na rzecz poprawienia jakości miejsc pracy, współpraca z pracodawcami, edukacja.
 4. Monitoring i analizy budżetów gmin i powiatów.
 5. Monitoring działań politycznych w regionie, reagowanie na bieżące wydarzenia polityczne („Oko na lokalne władze”)
 6. Monitoring uchwał Rad Gmin, Rad Miejskich, Rad Powiatu, konsultacje społeczne, wnioski racjonalizatorskie, przedstawianie własnych pomysłów dla Rad i samorządów.
 7. Monitoring lokalnej prasy i portali internetowych, reagowanie na bieżące wydarzenia społeczne i gospodarcze.
 8. Działania na rzecz opracowania koncepcja rozwoju przemysłu, reindustrializacji nieużytków pofabrycznych.
 9. Ekonomia społeczna. Rozwój inicjatyw z zakresu eS: inicjowanie i promocja zakładania spółdzielni socjalnych, ekonomizacji NGO itp.
 10. Konwersatorium Izerskie – organizacja spotkań eksperckich, seminariów, prelekcji na tematy istotne dla regionu.
 11. Komunikacja publiczna w regionie, analiza potrzeb, koncepcje zmian, budowanie partnerstw, lobbing, na rzecz rozwoju transportu publicznego.
 12. Mieszkania socjalne i budownictwo społeczne, analiza potrzeb, proponowanie zmian, wskazywanie możliwości rozwoju budownictwa społecznego.
 13. Wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 14. Działania na rzecz bezdomnych i wykluczonych społecznie.
 15. Akcje bezpośrednie, pikiety, happeningi, interwencje.
 16. Spotkania w lokalu w Jeleniej Górze, cykliczne dyżury, przyjmowanie spraw od mieszkańców okręgu, porady, interwencje.
 17. Prowadzenie specjalistycznej biblioteki w lokalu partii.
SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Komentarze

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>