Tak dla ratowania domów przysłupowych

Wyrażamy poparcie dla apelu konwentu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów regionu jeleniogórskiego, podpisanego dnia 8. kwietnia 2016 r., skierowanego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Posłów i Senatorów, o pomoc finansową dla ratowania domów przysłupowych.
Uważamy że w czasach globalizacji, nasza regionalna architektura ludowa powinna podlegać szczególnej trosce, świadcząc o wielokulturowej przeszłości miejsca oraz być jednym z filarów budowania tożsamości lokalnej. To szczególnie ważne tu, na Dolnym Śląsku, gdzie większa część kultury niematerialnej regionu, odeszła wraz z wymianą ludności po II wojnie światowej. Jesteśmy także przekonani, że domy przysłupowe, poprzez swoje unikalne walory estetyczne, powinny stać się jednym z symboli także polskiej części Górnych Łużyc i Sudetów Zachodnich, stanowiąc jedną z podstaw zrównoważonego rozwoju turystyki.
Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie faktem, że żaden zabytkowy dom przysłupowy, którego właściciele wnioskowali o dotację na prace remontowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie otrzymał dofinansowania. Obawiamy się, że lansowane przez obecny rząd, budowanie poczucia wspólnoty na jedynych słusznych symbolach narodowych, może negatywnie odbić się na stanie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziem Zachodnich.
Okręg Karkonosko-Izerski Partii Razem
SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Komentarze

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>